INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Nejčastější forma výuky. Je to také zároveň nejefektivnější metoda osvojování cizího jazyka. Účastník si sám volí náplň kurzu, vlastní tempo a podílí se aktivně na volbě učebních materiálů.

CHCETE-LI SI OSVOJIT JAZYK CO NEJRYCHLEJI, ZVOLTE INDIVIDUÁLNÍ FORMU JAZYKOVÉ VÝUKY.