ON LINE KURZY

Vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19 jsme zahájili i on-line jazykovou výuku. Podařilo se úspěšně za využití dostupných aplikací zajistit výuku firemní i individuální.

  • Kurz je možné zahájit kdykoliv během roku
  • Příprava na jazykové zkoušky všech druhů
  • Za výukou nemusíte dojíždět

Jazykové úrovně: Zajišťujeme výuku všech znalostních úrovní od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty.

Nabízíme organizaci následujících kurzů:

  • Individuální výuka
  • Skupinová výuka
  • Specializovaná výuka
  • Intenzivní výuka

ZAJIŠŤUJEME VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ:

ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, ITALŠTINA, RUŠTINA, ŠVÉDŠTINA, ČÍNŠTINA