TLUMOČENÍ

Poskytujeme komplexní tlumočnické služby tak, abychom uspokojili individuální požadavky klientů z řad soukromých firem i široké veřejnosti. Naši tlumočníci jsou vázáni mlčenlivostí, dodržují profesní etický kodex, jsou zcela nestranní a jsou povinni zachovávat důvěrnost informací. Specializujeme se na francouzský jazyk (obecný až vysoce odborný).

  • pro různé druhy akcí - jednání, školení, konference, sympozia
  • simultánní, konsekutivní či doprovodné
  • v tuzemsku i v zahraničí
  • zajistíme veškerou tlumočnickou techniku 

PŘIPRAVÍME VÁM NEZÁVAZNOU KALKULACI DLE VAŠICH KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ

KONTAKTUJTE NÁS PRO PODROBNĚJŠÍ INFORMACE