INTENZIVNÍ VÝUKA

Je určena především těm klientům, kteří se v krátké době potřebují zdokonalit v cizím jazyce, například před odjezdem na pracovní či studijní stáž do zahraničí. Výhodou tohoto typu kurzu je dosažení pokroku za krátkou dobu. Na Vás je výběr zaměření a intenzity kurzu (nejčastěji požadovaná intenzita jsou 4 vyučovací lekce za týden).

INTENZIVNÍ KURZ ZORGANIZUJEME PRO JEDNOTLIVCE I SKUPINY.