PŘEKLADY

Poskytujeme komplexní překladatelské služby tak, abychom uspokojili individuální požadavky klientů z řad soukromých firem i široké veřejnosti. Naši překladatelé jsou vázáni mlčenlivostí, dodržují profesní etický kodex, jsou zcela nestranní a jsou povinni zachovávat důvěrnost informací. Specializujeme se na francouzský jazyk (obecný až vysoce odborný).

  • obecný jazyk či odborný jazyk
  • překlady velkého rozsahu
  • expresní překlady
  • korektury překladu
  • přepisy textů
  • překlady a přepisy audio/video záznamu
  • cena překladu je kalkulována v závislosti na počtu normostran (1800 úhozů/1stránka), náročnosti výchozího textu (od obecného až po vysoce odborný text) a požadované rychlosti zpracování

PŘIPRAVÍME VÁM NEZÁVAZNOU KALKULACI DLE VAŠICH KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ

KONTAKTUJTE NÁS PRO PODROBNĚJŠÍ INFORMACE.